DOGgym tel

Prywatność i pliki Cookies

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Alina Łaszcz (dalej: Administrator). Z Administratorem można kontaktować się drogą elektroniczną pod adresem biuro​@​doggym.pl


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane są przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania oraz złożenia oferty.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi.


Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania wszystkich czynności związanych z realizacją żadania w wyniku, którego zostały zgromadzone.


Komu dane osobowe mogą być przekazywane?


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych przez administartora przysługuje Ci prawo do:

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczna pod adresem biuro​@doggym.pl

Pliki Cookies

Czym są

Pliki Cookies są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi przez przeglądarkę. Zwiększają komfort użytkowników na stronach internetowych poprzez "zapamiętywanie" preferencji, ustawień itp.


Jakich używamy

Na stronach portalu doggym.pl używamy następujących plików Cookies:


Portal doggym.pl gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:

Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy Google Analytics. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics.


Jak można je wyłączyć

Istnieje możliwość wyłączenia plików Cookies w ustawieniach przeglądarki. Może to wpłynąć negatywnie na wygodę korzystania z wielu stron internetowych.